N Health EQA / IQC Online
  • facebook
Untitled Document
MD Letter

CEO Letter #7

"สวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพี่น้องชาวกลุ่ม 7 ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้หลายคนไม่สบายได้ หากเราออกกำลังกายอยู่เสมอจะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีขึ้น บริษัทก็เช่นเดียวกัน ถ้ามีการบริหารจัดการและพัฒนาจนมีสุขภาพที่ดีแล้ว ไม่ว่าสถานการณ์รอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด บริษัทก็สามารถรับมือได้เสมอ " ... more


N Health EQA / IQC online
N Health EQA / IQC Online
Please login

 
   
 
ID พนักงาน
 
 
   
 
รหัส
 
       
     
       
      | เปลี่ยนรหัสผ่าน |
       
 
Untitled Document